Lastramp upp till 2000 kg

Den viktmässigt optimala lösningen för lastning av tyngre redskap med en lastförmåga på upp till 2000 kg. Lastramperna har en körbana som förhindrar slirning och som enkelt kan säkras mot flaket.

Tack vare den extra långa läppen (266 mm lång) kan alla sorters fordon (sprinters, transit etc.) lastas utan att stötfångare eller kaross blir skadade.

Ramperna finns i lastkapasitet från 500 kg/par till 2000 kg/par.

Ramperna finns i längder från 1000 mm till 3500 mm.

Lathund för lastrampers längd
En enkel formel som man kan utgå efter för att få en behaglig uppkörning är att ta höjden gånger 3,5. Har man exempelvis ett släp som är 0,5 meter högt tar man detta gånger 3,5 (höjden x 3,5) och då bör lastrampen vara cirka 1,75 meter lång. Kontakta oss för ytterligare hjälp.

Lastramperna säljs parvis. Priset gäller för 2 stycken lastramper.

Längd 1000 mm - 3500 mm, upp till 800 kg

Längd 1000 mm - 3500 mm, upp till 2000 kg

Tillagd i varukorgen